Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Suvin hierontakulman asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Suvi Ojala
p. 040 416 3456
Y-tunnus 2137229-2

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietojen keräämisen tarkoitus on turvata asiakkaalle hyvä ja turvallinen hoito. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.
Kerättävät tiedot on tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, hoidon suunnitteluun, palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja tilastointiin.

Rekisteriin kirjattavat tiedot
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käytössä olevat lääkkeet, asiakkaan antamat lisätiedot
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan alkutilanne ja hoidon aikana tehdyt huomiot, annettu hoito ja siihen käytetty aika, asiakkaan antamat tiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, päivittäiseen ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnitellussa tai toteutuksessa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista (puhelimitse, sähköpostilla ja internetajanvarauksen kautta),
asiakastietolomakkeesta, haastattelusta sekä hoitokäynnin aikana käydyistä keskusteluista ja huomioista.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot.
Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietolomakkeet ja asiakaskortit säilytetään lukitussa paikassa. Internetajanvarauksen tiedot on suojattu palveluntarjoajan käytössä olevilla suojausmenetelmillä. Käytössä olevan laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.